.

Listopad 2009

Photoshoot4

26. listopadu 2009 v 20:21 | lenka |  ostatni
Miley v písničce 7things


Photoshoot3

26. listopadu 2009 v 20:18 | lenka |  ostatni
Hannah montana


Photoshoot2

26. listopadu 2009 v 20:17 | já |  ostatni

Miley znova


Photoshoot1

26. listopadu 2009 v 20:14 | lenka |  ostatni
Miley


Photoshoot

26. listopadu 2009 v 20:12 | lenča |  ostatni
Miley photoshoot


píseň

24. listopadu 2009 v 21:26 | lenka |  ostatni